Klikając w poniższy odnośnik możesz pobrać wszystkie dokumenty które jednostki otrzymały pocztą. Jeżeli szukasz tylko konkrentych plików znajdziesz je wyodrębnione poniżej.

Pobierz pakiet ŚDM

Od samego początku swego istnienia ZHR opierał się na autentyczności i jednoznaczności w wychowaniu metodą harcerską, w czym naszym wyjątkowym natchnieniem i drogowskazem był Jan Paweł II. Podczas Białych Służb słuchaliśmy, jak mówił o miłości, wolności i odpowiedzialności. Szczególnie podkreślał znaczenie naszych korzeni i naszej historii, w kontekście wiary i wartości, za które czynił nas odpowiedzialnymi.
Dzisiaj także My jesteśmy za nie odpowiedzialni...

Pobierz list Naczelnictwa

"Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę! Niech wszelki lęk znajdzie ukojenie u Tego, do którego wołamy «Abba, Ojcze!»" JPII, Lednica 1999

Pobierz biuletyn ŚDM

 Załączamy "Kartę uczestnictwa" środowisk w całorocznych wysiłkach. Będzie ona pełniła funkcję pomocnika i terminarza Waszych działań. Pozwoli utrzymać z Wami łączność, podzielić się Waszymi osiągnięciami i zaprezentować się Wam na mapie dokonań ZHR. Każda karta posiada unikatowy numer, który zarejestrujcie TUTAJ
Umożliwi ona także wzięcie udziału we współzawodnictwie i konkursie na najlepszą kronikę. Współzawodnictwo będzie dotyczyło Waszej aktywności i pomysłowości, będzie się odbywało niezależnie na wszystkich poziomach: zuchy, harcerze, wędrownicy, inni.

Pobierz kartę uczestnictwa

Zadbajcie, by każdy zuch, harcerka i harcerz oraz instruktorzy poprosili i zmobilizowali 10 osób ze swojego najbliższego otoczenia do wysłania przynajmniej jednego SMS-a. Załączamy kartę małych zaproszeń-ulotek (do powielenia i pocięcia we własnym zakresie), które należy wręczyć swoim podopiecznym, a dla nich sprawą "honoru" powinno być przekazanie ich najbliższym. Wydaje się, iż to najprostszy sposób, by pozyskać fundusze, bez dodatkowych komplikacji związanych z pozyskaniem puszek i rozliczaniem pieniędzy.

Pobierz karnety SMS