AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Dzień Papieski 2015

Zaczynamy w październiku kolejnym Dniem Papieskim. Ważne dla pamięci są pomniki, a najlepiej kiedy są one "żywe", i takim właśnie jest "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Jak co roku DP jest przyczynkiem do podróży tropami świętego Jana Pawła II. Możemy patrzeć na Karola Wojtyłę przez pryzmat normalnego młodego człowieka. Możemy obserwować go jako kapłana i biskupa. Wreszcie możemy zaczerpnąć z Papieża. W ramach lokalnych duszpasterstw, środowiskami lub drużynami na pewno znajdziecie właściwe formy, począwszy od najmłodszych, skończywszy na najstarszych.

Jednak nie możemy na tym poprzestać, ponieważ bardzo ważnym zadaniem Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" jest pozyskiwanie pieniędzy na ufundowanie stypendiów wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z małych miejscowości. Od samego początku ZHR włączył się w prace Fundacji. Szczególnie jest to dla nas ważne, ponieważ stypendystami są także członkowie ZHR, więc powinniśmy stanąć na wysokości zadania.

Proponujemy trzy aktywności w tym zakresie:
1. wszyscy - zaproszenie najbliższych, rodziny i znajomych do wysłania SMS-ów,
2. wędrownicy i instruktorzy - zbiórka pieniędzy na dworcach kolejowych i lotniskach,
3. zbiórka uliczna do puszek.
Uważamy, że w tym roku naszymi podstawowymi zadaniami powinny być dwie pierwsze formy.

SMS-y
Zadbajcie, by każdy zuch, harcerka i harcerz oraz instruktorzy poprosili i zmobilizowali 10 osób ze swojego najbliższego otoczenia do wysłania przynajmniej jednego SMS-a. Załączamy kartę małych zaproszeń-ulotek (do powielenia i pocięcia we własnym zakresie), które należy wręczyć swoim podopiecznym, a dla nich sprawą "honoru" powinno być przekazanie ich najbliższym. Wydaje się, iż to najprostszy sposób, by pozyskać fundusze, bez dodatkowych komplikacji związanych z pozyskaniem puszek i rozliczaniem pieniędzy.

ZBIÓRKA NA DWORCACH KOLEJOWYCH I LOTNISKACH
To znacznie bardziej wymagające zadanie dla starszych. Chcemy uzyskać zgodę gospodarzy dworców i lotnisk. Jesteśmy przekonani, że to może być godne wyzwanie dla kilkuosobowych grup wędrowników/instruktorów, a przy wsparciu gospodarzy na pewno skuteczne.

Czekamy na Wasze zgłoszenia - www.e-zhr.pl
Koordynator: Przemysław Stawicki - przemo.stawicki@gmail.com - 601 711356

PRZEJDŹ DO STRONY WYDARZENIA