Aktualności Aktualności

Powrót

Ku pamięci - Ojciec Jan Góra czeka na nas cały rok...

Termin: październik 2015 - czerwiec 2016 roku.

Duża część środowisk dba o formację duchową swoich członków. Organizuje
spotkania z Bogiem, w oparciu o harcerskich duszpasterzy i tych spoza
organizacji. Najczęściej mają one miejsce w Adwencie i Wielkim Poście. Przybierają
one formę rekolekcji, dni skupienia, czuwań itd. Taki czas spokoju
i refleksji potrzebny jest każdemu z nas, ponieważ trzeba regularnie ładować
swoje "akumulatory".


Chcemy Was zachęcić, abyście między październikiem a lipcem szczególnie zadbali
o duchową formację. Będziemy się angażować w różne przedsięwzięcia, w których możemy
służyć wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem i aby nie poprzestać na sprawach
"doczesnych" niezwykle ważna jest modlitwa, zwłaszcza we wspólnocie.

Ojciec dominikanin Jan Góra (OP), wieloletni duszpasterz młodzieży, organizator spotkań
na Lednicy zaprasza nas wszystkich na spotkania lednickie.

PRZECZYTAJ ZAPROSZENIE !!!


W mniejszych i większych grupach, proponujemy przyjazd do całorocznego ośrodka rekolekcyjnego na Lednicy, gdzie gospodarze zapewniają nam bezpłatne nocleg i wyżywienie.
Jedynym kosztem dla nas jest dojazd.

W ramach rekolekcji u o.Jana adresowanych do młodzieży i dorosłych, odbędą się warsztaty
w oparciu o osiem lednickich przemówień polskiego Papieża. Warsztaty traktujące m.in.
o więzi Bóg-człowiek oraz człowiek-człowiek
mogą być niezwykle pomocne każdemu harcerskiemu wychowawcy. Szczególnie ważne jest to dzisiaj, kiedy relacje między ludźmi stają się często "wirtualne".

Zatem, czy w domu, na wyjeździe lub na Lednicy spróbujmy oddać się modlitwie i ćwiczeniom duchowym.

Zachęcamy Was także do służby w formie drobnych prac na rzecz lednickiego ośrodka.
Chcemy pozostawić po sobie na Lednicy trwały harcerski ślad. Postaramy się wspólnie przygotować projekt harcerskiego "kącika", a może nawet akcent małej architektury (krąg ogniskowy, harcerski symbol). Jeśli się uda, będziemy mogli czuć się współgospodarzami na Lednicy.

Rejestracja chętnych od 14 października.

Koordynator: Kacper Kozanecki - kacper.kozanecki@gmail.com - 721 345136

PRZEJDŹ DO STRONY WYDARZENIA