Aktualności Aktualności

Powrót

KRZYŻ HONOROWY ZHR DLA OJCA JANA - WRĘCZONY

   Krzyż Honorowy ZHR "Pro Amico" został nadany śp. ojcu Janowi Górze podczas uroczystego rozpoczęcia XX Spotkania Młodych na Lednicy. Po odczytaniu Rozkazu Specjalnego Przewodniczącego ZHR hm. Grzegorza Nowika został przez Kapelana Naczelnego ZHR hm. Roberta Mogiełkę wręczony na ręce duszpasterzy lednickich o. Macieja Soszyńskiego i ojca Wojciecha Prusa oraz koordynatorki Lednicy Ewy Nagel.
   Nastęnie był prezentowany przy relikwiach bł. Wincentego Frelichowskiego, które tradycyjnie znajdowały się podczas spotkania na Rybie.

*   *   *

    Instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej nadając pośmiertnie ojcu Janowi Górze Krzyż Honorowy ZHR "Pro Amico" pragną uhonorować i podziękować za wieloletnią współpracę.
   Odznaczenie zostanie złożone na ręce Duszpasterzy Lednickich i przedstawicieli Ruchu Lednickiego podczas spotkania młodych na Lednicy 4 czerwca 2016 roku.
    
    Przewodniczący ZHR hm. Grzegorz Nowik rozkazem nada Ojcu Janowi Górze Krzyż w kategorii „Pro Amico", w podzięce za pełnienie posługi na rzecz Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława na początku lat 80-tych oraz w uznaniu dla wieloletniej i owocnej współpracy.
    Harcerska Służba Lednica ZHR od samego początku jest nieodłącznym elementem spotkań pod Rybą – Bramą III Tysiąclecia. Obecność i wsparcie harcerzy były efektem wyjątkowej współpracy, podjętej dwadzieścia lat temu.

 

*   *   *

    Krzyż Honorowy ZHR został ustanowiony z okazji XV-lecia powstania ZHR. Przyznawany jest za wybitne osiągnięcia na rzecz ZHR. w dwóch kategoriach:
      - SEMPER FIDELIS - szczególnie zasłużonym instruktorkom i instruktorom ZHR,
      - PRO AMICO - wybitnym przyjaciołom ZHR.
    Kapitułę Krzyża Honorowego ZHR stanowią: Przewodniczący ZHR oraz byli Przewodniczący ZHR. Na Wniosek Kapituły odznaczenie nadaje Przewodniczący ZHR i ogłasza to w rozkazie.
    Do grona duszpasterzy, którzy otrzymali Krzyż Honorowy ZHR należą m.in. ks. kard. Stanisław Dziwisz, śp. ks. abp Tadeusz Gocłowski i bp. polowy Józef Guzdek.